โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพราน ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ http://www.pranhosp.com Wed, 04 Apr 2018 09:19:11 โครงการ อสม. จิตอาสา http://www.pranhosp.com/?name=news&file=readnews&id=7 http://www.pranhosp.com/icon/news_1522808184.jpg

โครงการ อสม. จิตอาสา วันที่ 3 เมษายน พ.ศ.2561 เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อทำประโยชน์ให้กับชุมชุนในครั้งนี้ ได้ทำความสะอาด และล้างห้องน้ำให้กับวัดและบริเวณวัด

1522808184
โครงการอบรมฟื้นฟูเพิ่มความรู้ อสม.และรับนโยบายจากผู้ช่วยรัฐมนตรีสาธารณสุข http://www.pranhosp.com/?name=news&file=readnews&id=6 http://www.pranhosp.com/icon/news_1522378691.jpg

โครงการอบรมฟื้นฟูเพิ่มความรู้ อสม.และ รับนโยบายจากผู้ช่วยรัฐมนตรีสาธารณสุข

1522378691